Hopp til hovedinnhold

Work-shop

Regionale work-shops våren 2019:

Hvordan jobber vi med digitalisering i vår kommune?

- Målgruppen for samlingene er folkevalgte, ledere og tillitsvalgte. 

- Det vil i samlingene settes av god tid til den enkelte kommunes eget utviklingsarbeid. 

Påmeldingsside med oversikt over tid og sted for de regionale work-shops og hvem som deltar, finner dere her: http://ks.event123.no/KSj/Digiworkshop19/hjem.cfm.  

Forberedelse til regionale workshops
Videre informasjon kommer

Dagsskjema for work-shops, Vår 2019:

Dag 1

Kl 10.00 Velkommen

Kl 10.10 Det jobbes videre med arbeidet fra første workshop.

- Arbeidsmetodikker og oppmerksomheten rettes mot hvordan styrke involvering av organisasjon og aktiv deltakelse og kompetansebygging.

- Faglig innlegg og eksempler.

- Innlegg fra leder og tillitsvalgt

- Innlegg fra folkevalgte

Kl 11.30 Lunsj

Kl 12.30 Forts.

- Hvordan tilrettelegger vi for god involvering i organisasjon og aktiv deltakelse og kompetansebygging? 

- Eksempler og metoder for aktiv involvering og kommunikasjon.

Kl 13.30 Benstrekk. 

Kl 13.45 Status i de enkelte kommunene – gjennomgang av prosess og resultat så langt.

- Hver enkelt kommune forbereder en presentasjon av arbeidet så langt.

- Vi bruker Pecha-kucha format (20 bilder på 5 minutter).

Kl 14.45 Pause

Kl 15.10 Arbeid i det enkelte prosjektet.

- Vi deler erfaringer fra mellomarbeidet basert på presentasjon fra den enkelte kommune

Kl 16.00 Benstrekk

Kl 16.15 Faglig tema knyttet til prosjekt/utfordring i den enkelte kommune Innlegg fra KS –K/evt deltakerkommune (tilpasses region).

Kl 17.00 Avslutning. 

Kl 19.30 Felles middag 

Dag 2

Kl 08.30 Nasjonale fellesløsninger som er klar for bruk.

- Hvordan kan vi ta det i bruk og hvilke erfaringer har vi?

- Nytt fra KS.

Kl 09.30 Benstrekk

Kl 09.45 Gevinstrealisering – kvantitativ og kvalitativt. Hva er de gode grepene?

Kl 10.30 Handlingsplan – ideer vi tar med hjem. Vi blir enige om hvilke konkrete tiltak vi gjør.

Kl 11.30 Benstrekk.

Kl. 11.45 Forts. Handlingsplan – ideer vi tar med hjem.

- Vi blir enige om hvilke konkrete tiltak vi gjør.

- Vi etablerer kontaktpunkter med relevante deltakerkommuner i videre oppfølging.

- Oppsummering

Kl 13.00 Lunsj og vel hjem

 

Work-shops - Vår 2019

 

Vestlandet: Gloppen Hotell, Sandane                  11. – 12. mars

Nord-Norge: Scandic Ishavshotellet, Tromsø     14. – 15. mars

Sør-Norge: Clarion Air Hotel, Sola                       18. – 19. mars

Trøndelag: Scandic Nidelven, Trondheim            21. -22. mars

Østlandet: Scandic Drammen Ambassadeur       25. – 26. mars